Parterapi

För er som vill ha en trygg och meningsfull kärleksrelation och vill träffa:

– Legitimerad psykolog
– Med lång erfarenhet av parsamtal
– Som engagerar sig och värnar om er parrelation

Vad är IBCT?


IBCT
innebär att vi kommer arbeta med att öka förståelsen för era respektive behov och sätt att fungera vilket ofta leder till ökad acceptans och villighet att vara med partnern så som hen är. Vi tittar även på vilken dynamik och vilka mönster som uppstår i ert samspel. Härefter eller parallellt arbetar vi med beteendeförändringar för att ni ska samspela bättre och komma varandra närmre. Vi arbetar med er kommunikation för att den ska bli mer öppen, tydlig och tillfredsställande. Vi arbetar med konstruktiv konflikthantering och med beteendeförändringar för att ge näring till er relation.

Parterapi enligt IBCT inleds alltid med en bedömningsfas och analys där Boel träffar er första gången tillsammans, sedan individuellt och under tredje samtalet tar vi sedan ställning till om vi går vidare och arbetar mer fördjupat. En del par är nöjda och uppnår det de kom för redan efter bedömningsfasen, medan andra väljer att fortsätta.