Idrottspsykologi


För dig som vill ta både din prestation och ditt mående till nästa nivå och vill träffa:

– Legitimerad psykolog
– Fördjupad inom idrottspsykologi
– Som har verktyg för både hälsa och prestation

Vad är idrottspsykologi?

 

Idrottspsykologi är ett brett fält som innefattar flera delar.  Det kan handla om att  hantera och prestera i skarpt läge i samband med tävling eller match, att hantera ökad uppmärksamhet och att stå i rampljuset, att kunna förbereda sig och träna optimalt. Likväl handlar idrottspsykologi om att hitta vägar för att balansera prestation, återhämtning och övriga livet. När pressen och förväntningarna är höga, tiden för återhämtning knapp och parallellt pågår övriga livet utvecklar en del sömn- och stressrelaterade besvär, en del utvecklar ångest och tvångsproblematik, en del får svårt att ha en sund relation till kost och kropp. För en del utmynnar skador eller karriärövergångar i nedstämdhet och känsla av meningslöshet eller tomhet.

Vidare är idrottspsykologi inte något som är aktuellt enbart för eliten. Idrott är ofta synonymt med en hobby som vi engagerar oss i för att må bra. Att må bra och optimera sitt idrottande är många gånger en väg till en mer tillfredsställande fritid och ökad glädje i tillvaron! Tyvärr kan idrott också innebära att behöva hantera mobbing, kränkande behandling och uteslutning. Att söka stöd och vägledning av en psykolog kan vara ett viktigt steg för att klara av att hantera eller bearbeta det som hänt så att fokus sedan kan läggas där det hör hemma; på det som ger glädje och mening i ditt idrottssammanhang.

Mental träning med ACT


Mental träning
 handlar om att utveckla färdigheter för att prestera bättre. T.ex. att kunna fokusera och prestera under press, hantera motgångar, bibehålla motivation och engagemang, hantera läktarskräck eller andra rädslor, optimera och skapa ett system för träning, tävling och satsningen i sin helhet, hantera hindrande tankar, optimera inlärning och effektiv målsättning.
Utifrån kartläggning och analys introduceras verktyg och förhållningssätt som utvecklar din mentala styrka.

Den fysiska träningen är ofta så optimerad för elitidrottare idag att mentala färdigheter blir allt mer avgörande. I de flesta sporter bedöms den mentala delen uppgå till så mycket som 50% av prestationen, ibland upp till 80%.

Mental träning med ACT

Mental träning handlar om att utveckla färdigheter för att prestera bättre. T.ex. att kunna fokusera och prestera under press, hantera motgångar, bibehålla motivation och engagemang, hantera läktarskräck, optimera och skapa ett system för träning, tävling och satsningen i sin helhet, hantera hindrande tankar, optimera inlärning och effektiv målsättning.
Utifrån kartläggning och analys introduceras verktyg och förhållningssätt som utvecklar din mentala styrka.

Den fysiska träningen är ofta så optimerad för elitidrottare idag att mentala färdigheter blir allt mer avgörande. I de flesta sporter bedöms den mentala delen uppgå till så mycket som 50% av prestationen, ibland upp till 80%.

Utveckling för tränare och ledare

Ledarutveckling som tränare handlar om att utveckla ledarskapsfärdigheter för att kunna guida den enskilde idrottaren eller ett lag till framgång. Det kan handla om hur man ökar sammanhållningen i laget, minskar osund konkurrens inom laget, hur man optimerar utveckling och inlärning, hur man tar hand om någon som inte mår bra psykiskt eller har tappat motivationen, att få stöd och vägledning i att hantera motgångar och underprestation. Inte minst kan det handla om hur du som tränare tar hand om dig själv. Du som försöker räcka till för alla andra.