En privat psykologmottagning i centrala Malmö

För dig som söker en engagerad psykolog med lång erfarenhet

Om Boel Psykologtjänster

 

Boel Psykologtjänster är en mindre psykologmottagning som drivs av Boel Persson, legitimerad psykolog specialiserad på KBT/ACT, parterapi och idrottspsykologi.

Boel arbetar med vetenskapliga metoder, med 10 års yrkeserfarenhet i ryggen för att skapa förändring i värderad riktning.

På ett engagerat och medmänskligt sätt verkar Boel för ett samarbete med dig/er för att du/ni ska kunna må bättre, utvecklas, prestera bättre, samspela bättre.

Individ – Metoder och terapiformer

Forskning visar att terapiformerna nedan är hjälpsamma för depression, olika ångesttillstånd (GAD, paniksyndrom, hälsoångest, fobier inkl. social fobi, ospecificerad ångest), sömnproblem, låg självkänsla, stress och utmattningssyndrom.

  • KBT – Kognitiv Beteendeterapi
  • ACT – Acceptance and Commitment Therapy
  • CFT – Compassionfokuserad terapi
  • Mindfulness
  • Personlig utveckling 

Individ – Metoder och terapiformer

Forskning visar att terapiformerna nedan är hjälpsamma för depression, olika ångesttillstånd (GAD, paniksyndrom, hälsoångest, fobier inkl. social fobi, ospecificerad ångest), sömnproblem, låg självkänsla, stress och utmattningssyndrom.

  • KBT – Kognitiv Beteendeterapi
  • ACT – Acceptance and Commitment Therapy
  • CFT – Compassionfokuserad terapi
  • Mindfulness
  • Personlig utveckling 

Parterapi: IBCT – Integrativ Beteendeterapi för Par

 

Parterapi enligt IBCT inleds alltid med en bedömningsfas och analys där jag träffar er första gången tillsammans, sedan individuellt och under tredje samtalet tar vi sedan ställning till om vi går vidare och arbetar mer fördjupat. En del par är nöjda och uppnår det de kom för redan efter bedömningsfasen, medan andra väljer att fortsätta

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi är ett brett fält som innefattar flera delar.  Det kan handla om att  hantera och prestera i skarpt läge i samband med tävling eller match, att hantera ökad uppmärksamhet och att stå i rampljuset, att kunna förbereda sig och träna optimalt. Likväl handlar idrottspsykologi om att hitta vägar för att balansera prestation, återhämtning och övriga livet. För en del utmynnar skador eller karriärövergångar i nedstämdhet och känsla av meningslöshet eller tomhet.

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi är ett brett fält som innefattar flera delar.  Det kan handla om att  hantera och prestera i skarpt läge i samband med tävling eller match, att hantera ökad uppmärksamhet och att stå i rampljuset, att kunna förbereda sig och träna optimalt. Likväl handlar idrottspsykologi om att hitta vägar för att balansera prestation, återhämtning och övriga livet. För en del utmynnar skador eller karriärövergångar i nedstämdhet och känsla av meningslöshet eller tomhet.