FAQ – Vanliga Frågor

Vanliga frågor

Hur lång är väntetiden? 

Oftast 0-3 veckor, ibland lite längre i samband med ledighet.

 

Kan jag ta samtalen på företaget?

Det går bra. Både rehabilitering, förebyggande insatser och coaching är personalvård som företaget kan bekosta.

 

Kan jag komma på remiss från vårdcentralen?

Nej, till Boel bokar du tid direkt, utan remiss. Det enklaste sättet att boka tid är att maila boel@boelpsykologtjanster.se eller att fylla i kontaktformuläret här på hemsidan.

 

När ska jag söka psykologhjälp?

Det finns inget exakt svar, men antalet samtal blir oftast färre och du når ofta dina mål snabbare om du söker tidigt. Att söka hjälp i tid leder ofta till att sjukskrivning och onödigt lidande kan förebyggas. Att prata med en psykolog kan lika väl vara friskvård som sjukvård!

 

Vad kan jag förvänta mig av första samtalet?

Vid första samtalet får du berätta vad du vill få hjälp med, vad du vill fokusera på och vilka förväntningar du har. Boel fyller i med frågor, gör sin bedömning och tillsammans skapar ni en bild av vad det är samtalen ska kretsa kring.

 

Vilken kompetens och ansvar har en legitimerad psykolog?

En legitimerad psykolog har fem års universitetsutbildning och har därefter gjort PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) under ett år. Psykologprogrammet är en bred utbildning vilket innebär att en psykolog kan förstå människor utifrån en mängd olika teorier och perspektiv. Vidare arbetar en legitimerad psykolog utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Leg. Psykologer är skyldiga att hålla sig uppdaterade inom de områden de arbetar inom. Legitimationen innebär således skyldighet att arbeta patientsäkert och att det säkerställs att arbetet håller tillräckligt god kvalitet. Det är socialstyrelsens som prövar och utfärdar legitimationer och tillsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) kan vid behov granska arbetet som utförs.