Samtal

På Psykologbyrå Heijbel & Persson arbetar vi med KBT och ACT. Vid parterapi arbetar vi med utgångspunkt i IBCT. Du kan få hjälp med personlig utveckling, relationsproblem eller vägledning i en kris. Vi erbjuder behandling för stress, utmattningssyndrom, låg självkänsla, ångest, paniksyndrom, GAD, fobier, sömnproblem och depression.

Samtliga terapier och samtal individanpassas och bedrivs på ett avslappnat, inspirerande och medmänskligt sätt.

 

 

Utbildning

Hur skapas en hälsosam arbetsplats? Hur kan kollegor och chefer kommunicera på ett tydligt sätt med varandra? Hur kan stress och utmaningar i arbetssituationen hanteras? Vi erbjuder såväl workshops som hela kurser med fokus stresshantering, kommunikation och problemlösning på en arbetsplats eller i en organisation.

 

Konsultation

Hur kan konflikter i ett arbetslag hanteras och lösas? Hur ska organisationen handskas med den förändringsprocess den står inför? Vad innebär ett gott ledarskap för mig, mina anställda och organisationens syfte? Vi erbjuder konsultationer och handledning med fokus konfliktlösning, organisationsstruktur, ledarskap och motivation.


Ni hittar oss på World Trade Center i Lund och Malmö.

Hedvig Möllers gata 12

223 55 Lund

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.